juni 15, 2024

Gode fordele ved mobile event app

Den teknologiske udvikling stormer frem på alle fronter, også indenfor planlægning, møder og øvrige events. Denne udvikling har indtil nu været mest fremtræden i forbindelse med præsentationer og indkaldelse til møder i form af forskellige præsentationsprogrammer og mailkorrespondance, men nu har man som event bureau også muligheden for at gøre det lettere for både sig selv og sine deltagere. Med en mobile event app får man alle muligheder i én, appen kan bruges som tilmeldingsskema, informationskilde til de tilmeldte samt kalender så alle datoer er samlet ét sted i forhold til opslag på lukkede grupper på de offentlige medier, eller forskellige e-mails, der kan være besværlige og tidskrævende at finde rundt i, både som planlægger og tilmeldt. Der findes forskellige muligheder, hvis man ønsker at bruge mobile event apps, dette kan være specielt rettet mod events med quizzer og evaluering, deltagerinvolvering eller online møderegistrering og tilmelding.

Så nemt er det med mobile event apps

Det er nemt og ligetil at komme i gang med sin mobile event app, man får en grundig vejledning og finder hurtigt ud af, hvordan softwaren bag appen fungerer, således at man kan begynde at lege med opsætning, farvevalg, funktioner osv. for at tilpasse ens mobile event app til ens virksomhed, event eller andet. En god event app har alt, hvad de tilmeldte til mødet eller eventen skal bruge og have lige ved hånden, dette kan som tidligere nævnt være datoer og tidspunkter, information om kørselsvejledninger, retningslinjer for medbragt materiale, oplysninger om eventuelle frokostordninger i forbindelse med et stort møde eller andet. En af fordelene ved en mobile event app er, at langt de fleste borgere i landet har en smartphone, hvilket vil sige at man kan målrette sin app til op imod 98 % af ens tilmeldte til et event.